RubReg
Et program for behandling av
data fra humanistiske kilder
 
 
De fleste lenkene på denne siden viser til en side med en mer detaljert beskrivelse av RubReg og en diskusjon av visse aspekter ved bruk av automatisk databehandling i humaniora.
 

Formålet med RubReg

 

Funksjonalitet

Her beskrives RubReg for Macintosh (se under). De grunnleggende funksjonene er felles for DOS- og Macintosh-versjonen av RubReg, men detaljene er forskjellige.

De viktigste funksjonene i RubReg er:

 

Grensesnitt

For registrering og behandling av data vildet alltid foreligge et skjema.

Skjemaet settes opp vha. RubRegs skjemadefineringsvindu der de enkelte feltene og deres ledetekster tegnes inn — evt. sammen med andre fasttekstfelter.

Skjemaet bestemmer både rekkefølgen til feltene i posten, og det grafiske grensesnittet for bl.a. lesing og redigering av postenes data.

Til et gitt grafisk skjema  kan det defineres alternativer der med endrede posisjoner og størrelser på feltrammenes og med skjulte felt.

Data kan vises feltvis, postvis eller tabellvis (med linjer og kolonner for hhv. poster og felt).
 
 

Filorganisering og datastrukturer

RubRegs filorganisering og datastruktur er utformet både med henblikk på effektiv plassutnyttelse og rask aksess av data.
I utgangspunket er filorganiseringen sekvensiell med et minimum av overhead for de enkelte poster og felt.
I tillegg benyttes indeksfiler for direkte aksess av poster.

 

RubRegs introduksjonssideDetaljert beskrivelse og diskusjon